functioneel fietsroutenetwerk

FUNCTIONEEL_FIETSROUTENETWERK Stadsontwikkeling/Mobiliteit Samenvatting:Hoofdroutes (ook wel non-stop hoofdroutes genoemd) zijn gemeentegrensoverschrijdend. Comfort (brede fietspaden, liefst in asfalt of beton) en veiligheid (zo weinig mogelijk kruispunten) zijn zeer belangrijk. Functionele routes verbinden woonkernen en belangrijke functies. Ze zijn de kortste verbinding en lopen daardoor dikwijls langs drukke wegen (historische steenwegen die van centrum tot centrum lopen). Alternatieve routes zijn complementair aan de functionele routes, zodat de fietser kan kiezen tussen de kortste (functionele) of de veiligste en aangenaamste (alternatieve) route. De alternatieve routes zijn in de praktijk dikwijls schoolroutes. Lokale routes zijn toegevoegd door de stad Antwerpen en verdichten het netwerk dat uitgestippeld werd door de provincie Antwerpen. Doel:Overzicht van de verschillende soorten routes in het functioneel fietsroutenetwerk van Antwerpen.Aanmaak:Gebaseerd op het functioneel fietsroutenetwerk van de provincie Antwerpen en aangevuld met lokale fietsroutes.  Creatiedatum: 2009-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2009-03-17T00:00:00  Revisiedatum: 2017-05-02T00:00:00  Update frequentie: indien nodig  Beheer: Lien Bakelants  Contact: lien.bakelants@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/d66285795299428caf7527b9814f40e7_591
Last Updated February 1, 2019, 21:09 (CET)
Created February 1, 2019, 21:08 (CET)
dcat_issued 2018-06-27T23:56:24.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:50:47.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/d66285795299428caf7527b9814f40e7_591
language