foor overzicht

FOOR_OVERZICHT Studiedienst/GIS Samenvatting:Localisatie van alle foren op het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel:De geolaag geeft de locatie van de foren weer zoals deze in 2017 plaatsvinden (locatie en datums) en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Aanmaak:De inventarisatie gebeurtop basis van de gegevens van het Bedrijvenloket van OS/Business en Innovatie. Zowel de lokatie als de perioden wanneer de foren plaats vinden werden in beeld gebracht.  Creatiedatum: 2004-05-13T00:00:00  Publicatiedatum: 2012-09-13T00:00:00  Revisiedatum: 2018-01-11T00:00:00  Beheer: GIS beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/3363ea13c2cc41bc9a8fe74320b33be7_27
Last Updated February 1, 2019, 21:22 (CET)
Created February 1, 2019, 21:22 (CET)
dcat_issued 2018-12-06T22:15:31.000Z
dcat_modified 2019-01-03T22:16:17.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/3363ea13c2cc41bc9a8fe74320b33be7_27
language