foor detail

FOOR_DETAIL Studiedienst/GIS Samenvatting:Localisatie van alle foren op het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel:De geolaag geeft de locatie van de foren weer zoals deze in 2017 plaatsvinden(locatie en datums) en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Aanmaak:De inventarisatie gebeurt op basis van de gegevens van het Bedrijvenloket van OS/Business en innovatie.Zowel de locatie als de perioden wanneer de foren plaats vinden worden in beeld gebracht.  Creatiedatum: 2004-05-13T00:00:00  Publicatiedatum: 2012-09-13T00:00:00  Revisiedatum: 2018-01-11T00:00:00  Beheer: GIS beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/1812b7f55b774f1c8c8686d3652cba1d_171
Last Updated February 1, 2019, 22:31 (CET)
Created February 1, 2019, 22:31 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T15:21:26.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:30:05.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/1812b7f55b774f1c8c8686d3652cba1d_171
language