Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava koskee kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 30.5.2016. Kaava on tullut voimaan 11.8.2016.

Kaupan logistisesti edullinen sijoittuminen ja sujuvat liikenneratkaisut ovat eheän yhdyskuntarakenteen perusedellytyksiä. Etelä-Pohjanmaalla etäisyydet ovat suuria ja yhdyskuntarakenne hajautunutta, joten kaupan tasapuolisen saatavuuden turvaaminen sekä toimiva liikenneverkko kaikilla alueilla on tärkeää. Kaupan palveluiden saatavuudelle on tärkeää myös elinvoimaisen keskusverkon säilyminen maakunnassa. Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan tavoitteena on luoda edellytyksiä Etelä-Pohjanmaan kilpailukyvylle.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Etelä-Pohjanmaan liitto
Maintainer Etelä-Pohjanmaan liitto
Last Updated January 4, 2019, 18:05 (CET)
Created January 4, 2019, 18:05 (CET)
access_constraints ["Kopiointi-, jakelu- ja esitt\u00e4misoikeus. Tiedontuottajan nimi mainittava. Tuotteen kopiointi, jakelu ja esitt\u00e4minen sallittu sellaisenaan, ei muokattuna. Ks. https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/"]
bbox-east-long 25.5762
bbox-north-lat 64.2828
bbox-south-lat 61.3967
bbox-west-long 19.9512
contact-email liisa.karhu@etela-pohjanmaa.fi
copyright_notice Kopiointi-, jakelu- ja esittämisoikeus. Tiedontuottajan nimi mainittava. Tuotteen kopiointi, jakelu ja esittäminen sallittu sellaisenaan, ei muokattuna. Ks. https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2017-06-14"}]
frequency-of-update
graphic-preview-file http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/api/records/1559b172-d927-418c-a685-c1f47db3203e/attachments/ep_vmk2_1.JPG
guid 1559b172-d927-418c-a685-c1f47db3203e
licence ["https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/"]
licence_url https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
license_url https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
metadata-date 2017-08-03T16:09:24
metadata-language
progress
resource-type dataset
resource_published 2017-06-14
responsible-party [{"name": "Etel\u00e4-Pohjanmaan liitto", "roles": ["originator"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.9512, 61.3967], [25.5762, 61.3967], [25.5762, 64.2828], [19.9512, 64.2828], [19.9512, 61.3967]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
spatial_harvester true