Etelä-Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat

Aineisto sisältää Etelä-Helsingin liikennemerkit ja pysäköintipaikat. Aineisto on laadittu automaattisen kuvantunnistuksen ja sen tuomien hyötyjen testaamista varten.

Aineisto kattaa Etelä-Helsingin kaupunginosat: Lauttasaari, Länsisatama, Ullanlinna, Kaivopuisto, Eira, Punavuori, Kamppi, Etu-Töölö, Taka-Töölö (vain osa), Kluuvi, Kaartinkaupunki, Kruunuhaka ja Katajanokka.

Aineistoa ei tällä hetkellä päivitetä. Aineistossa on virheitä, joiden perusteella kukaan eikä missään tilanteessa voi käyttää tätä aineistoa edes ohjeellisena pysäköintitietona. Tämä aineisto on ainoastaan pilottikäyttöä ja testauksia varten eikä sitä tule käyttää missään tuotantoversioissa / -sovelluksissa. Tähän aineistoon ei voi vedota missään oikeustoimissa eikä kenenkään toimesta.

Koordinaatisto(t):

 • ETRS-GK25 (EPSG:3879). Ylläpitokoordinaatisto. Aineisto voidaan projektoida myös muihin koordinaatistoihin. Muut mahdolliset koordinaatistot löytyvät rajapintapalvelun GetCapabilities-dokumentista.

Rajapintapalvelun osoite:

Liikennemerkit

Liikennemerkit tuotettiin pilottimielessä automaattisella kuvantunnistuksella lokakuussa 2015. Sen jälkeen aineistoa ei ole päivitetty. Alueen merkeissä on puutteita ja joitakin merkkejä ei ole pystytty automaattisella kuvantunnistuksella tulkitsemaan, kuten ei myöskään useita lisäkilpiä. Liikennemerkkejä on 21 175 kpl.

liikennemerkkipilotti_liikennemerkit ominaisuustiedot, tietotyypit ja niiden selite ja luotettavuustiedot tietopalveluissa:

 • id (int). Liikennemerkkiaineiston uniikki tunniste.
 • tyyppi (string). Liikennemerkin tyyppi. Tyypit määritellään tieliikenneasetuksessa, lisätietoa löytyy mm. liikenneviraston sivuilta: http://www.liikennevirasto.fi/tieverkko/liikennemerkit . Arvo on "Unclassified", jos merkin automaattinen tulkinta ei ole onnistunut.
 • nimi (string). Liikennemerkin tyyppiä vastaava nimi. Nimi on "N/A", jos tyyppiä vastaavaa nimeä ei ole saatavilla aineistossa.
 • teksti (string). Liikennemerkissä näkyvä teksti. Arvo on "no_text", jos merkissä ei ole tekstiä tai sen tulkinta on tekemättä/epäonnistunut.
 • kiinnitys (string). Tieto kuvaa liikennemerkin kiinnityspaikkaa tai -tapaa.
 • kuvaus_pvm (string). Päivämäärä jolloin kyseinen liikennemerkki on kuvattu kamera-autolla.
 • katselusuunta (double). Asteina ilmoitettu liikennemerkin absoluuttinen suunta suhteessa kompassisuuntiin. 0 pohjoiseen, 180 etelään.
 • x (double). Liikennemerkkipisteen itäkoordinaatti (E) ETRS-GK25-koordinaatistossa (EPSG:3879).
 • y (double). Liikennemerkkipisteen pohjoiskoordinaatti (N) ETRS-GK25-koordinaatistossa (EPSG:3879).
 • z (double). Liikennemerkkipisteen korkeus N2000-korkeusjärjestelmässä.
 • paivitetty_tietopalveluun (date). Tietopalvelun tallennuspäivämäärä (yyyy-mm-dd). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • geom(GeometryPropertyType). Liikennemerkin pistemäinen 2D-sijaintitieto. Varsinainen paikkatietokohde ei siis sisällä korkeustietoa, joka on tallennettu vain Z-kenttään. Aineiston natiivikoordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG:3879).

Pysäköintipaikat

Pysäköintipaikat on digitoitu eli piirretty käsin heinäkuussa 2016. Lähdetietoina on käytetty pysäköintiin kohdentuvia liikennemerkkejä, ilmakuvia ja kaupunkisuunnitteluviraston liikenteenohjaussuunnitelmia. Paikkatietona olevalla pysäköintipaikalla on tieto mitä liikennemerkkejä alueeseen kohdentuu. Pysäköintipaikkoja sisältäviä alueita on yhteensä 1 800 kpl.

liikennemerkkipilotti_pysakointipaikat ominaisuustiedot, tietotyypit ja niiden selite ja luotettavuustiedot tietopalveluissa:

 • alue_id (int). Pysäköintipaikka-aineiston uniikki tunniste, joka identifioi jokaisen pysäköintipaikkoja sisältävän alueen (ei siis yksittäistä auton kokoista pysäköintipaikkaa).
 • liikennemerkki_idt (string). Aluetta määrittävien liikennemerkkien tunnisteet järjestyksessä ylhäältä alaspäin (z-arvo liikennemerkkiaineistossa). Liikennemerkki-ID:t ovat yksilöiviä tunnisteita liikennemerkkiaineistoon.
 • liikennemerkkityypit (string). Aluetta määrittävien liikennemerkkien tyypit järjestyksessä ylhäältä alaspäin (z-arvo liikennemerkkiaineistossa). Liikennemerkkityypit määritellään tieliikenneasetuksessa, lisätietoa löytyy mm. liikenneviraston sivuilta: http://www.liikennevirasto.fi/tieverkko/liikennemerkit . Tyyppi on "Unclassified", jos merkin automaattinen tulkinta ei ole onnistunut.
 • liikennemerkkien_nimet (string). Aluetta määrittävien liikennemerkkien tyyppejä vastaavat nimet järjestyksessä ylhäältä alaspäin (z-arvo liikennemerkkiaineistossa). Nimi on "N/A", jos tyyppiä vastaavaa nimeä ei ole saatavilla aineistossa.
 • liikennemerkkien_tekstit (string). Aluetta määrittävissä liikennemerkeissä näkyvät tekstit järjestyksessä ylhäältä alaspäin (z-arvo liikennemerkkiaineistossa). Arvo on "no_text", jos merkissä ei ole tekstiä tai sen tulkinta on tekemättä/epäonnistunut.
 • pyspaikkojen_lukumaara_arvio (string). Laskennallinen arvio siitä, kuinka monta henkilöauton pysäköintipaikkaa alueella on. Laskenta perustuu aluegeometrioiden keskilinjan pituuksiin, eikä tuota oikeaa tulosta, jos alueella on pysäköintipaikkoja useammassa kuin yhdessä rivissä.
 • pysakointisuunta (string). Tieto kertoo, pysäköidäänko autot alueelle pitkittäin vai poikittain.
 • pyspaikan_vaatima_noin_pituus (double). Pysäköintisuunta-kenttään perustuva vakioarvo (metriä), jota käytetään pysäköintipaikkojen lukumäärälaskennassa.
 • aluepysakointitunnus (string). Tieto kertoo, onko alueella voimassa kaupungin aluepysäköintitunnus. Jos pysäköintipaikka on kahden alueen rajalla, tunnukset on erotettu "/"-merkillä.
 • lisatieto (string). Mahdollisia lisätietoja kohteesta.
 • keskilinjan_noin_pituus (string). Aluegeometrian keskilinjan laskennallinen pituus metreinä. Käytetystä algoritmista johtuen pituus ei ole eksakti etenkään hankalamman muotoisessa kohteessa. Myös monialueet (multipolygon) ovat hieman epätarkempia kuin yksittäiset alueet (polygon).
 • ylre_katualue_nro (double). Tunnistetieto Yleisten alueiden rekisterin katualuekohteisiin, jos kohde löytyy myös Yleisten alueiden rekisteristä.
 • ylre_viheralue_nro (double). Tunnistetieto Yleisten alueiden rekisterin viheraluekohteisiin, jos kohde löytyy myös Yleisten alueiden rekisteristä.
 • ylre_osa_nro (double). Tunnistetieto Yleisten alueiden rekisterin katu- tai viherosakohteisiin, jos kohde löytyy myös Yleisten alueiden rekisteristä.
 • paivitetty_tietopalveluun (date). Tietopalvelun tallennuspäivämäärä (yyyy-mm-dd). Luotettava, kattavasti olemassa oleva tieto.
 • geom (GeometryPropertyType). Kohteen aluemainen geometria. Sisältää polygoneja ja multipolygoneja. Aineiston natiivikoordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG:3879).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut
Maintainer Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
Last Updated January 4, 2019, 17:05 (CET)
Created January 4, 2019, 17:05 (CET)