Emissies luchtverontreinigende stoffen Emissie fijn stof - TSP

Evolutie van de emissies per sector voor TSP (Totaal stof. Een mengsel van deeltjes van uiteenlopende samenstelling en afmetingen in de lucht. De deeltjes worden ingedeeld in fracties op basis van hun grootte, namelijk PM10, PM2,5, PM1 en PM0,1.)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 1, 2019, 22:20 (CET)
Created February 1, 2019, 22:20 (CET)
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij
contact_uri http://www.vmm.be/
guid emissies-luchtverontreinigende-stoffen-emissie-fijn-stof-tsp1
identifier https://www.vmm.be/data/emissies-luchtverontreinigende-stoffen/fijn-stof.xlsx#4
language ["http://lexvo.org/id/iso639-3/nld"]
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij
publisher_type organization
publisher_uri http://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO000092