Emissie van verzurende stoffen naar lucht door de industrie

Deze indicator toont het verloop van de potentieel verzurende emissie door de industriesector in Vlaanderen, en dit zowel per deelsector als per stof. De emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx, uitgedrukt als NO2) en ammoniak (NH3) worden bij elkaar geteld tot de som van potentieel verzurende emissie. Die som wordt uitgedrukt in zuurequivalenten (Zeq), waarbij het zuurvormende vermogen van elke stof in rekening wordt gebracht.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 1, 2019, 22:19 (CET)
Created February 1, 2019, 22:19 (CET)
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij
contact_uri http://www.vmm.be/
guid emissie-van-verzurende-stoffen-naar-lucht-door-de-industrie1
identifier https://www.milieurapport.be/sectoren/industrie/emissies-afval/verzurende-stoffen/verzurende-emissie-industrie/@@download/excel#248
language ["http://lexvo.org/id/iso639-3/nld"]
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij
publisher_type organization
publisher_uri http://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO000092