Emissie van NMVOS naar lucht door huishoudens

Deze indicator volgt voor de sector huishoudens de emissie naar lucht op van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS). Een aantal NMVOS zijn kankerverwekkend (benzeen, vinylchloride …). Daarnaast spelen NMVOS als ozonprecursor (voorloper) een rol in de fotochemische luchtverontreiniging en bij de vorming van secundair fijn stof. (zie ook indicator: 'Emissie van NMVOS naar lucht')

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 1, 2019, 22:16 (CET)
Created February 1, 2019, 22:15 (CET)
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij
contact_uri http://www.vmm.be/
guid emissie-van-nmvos-naar-lucht-door-huishoudens1
identifier https://www.milieurapport.be/sectoren/huishoudens/emissies-afval/nmvos/emissie-van-nmvos-door-huishoudens/@@download/excel#236
language ["http://lexvo.org/id/iso639-3/nld"]
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij
publisher_type organization
publisher_uri http://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO000092