dienstencentrum overzicht

DIENSTENCENTRUM_OVERZICHT SSO/STAT De geo-laag geeft de exacte lokaties van de lokale dienstencentra weer en kan gebruikt worden in functie van het beheer van het zorgpatrimonium en ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.Lokale dienstencentra bieden o.a. informatieve, recreatieve en vormendeactiviteiten aan. Die activiteiten zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheiden het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. Een lokaal dienstencentrum richt zich in het bijzonder tot personen in een beginnende zorgsituatie. Zo bieden de lokale dienstencentra ook hulp bij activiteiten uit het dagelijkse leven (kapper, hulp bij het wassen, voetverzorging en andere hygiënische zorgen, warm eten, boodschappenhulp, buurthulp en vervoer).De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, aangevuld met gegevens van Zorgbedrijf Antwerpen en de koepelverenigingen residentiële ouderenzorg ZorgnetIcuro en VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk). De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2018-02-01T00:00:00  Beheer: Jerry Ruys  Contact: jerry.ruys@ocmw.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/72e2f92e2f014cb58afb5e1d8f0f1060_12
Last Updated February 1, 2019, 22:30 (CET)
Created February 1, 2019, 22:30 (CET)
dcat_issued 2018-12-06T22:14:34.000Z
dcat_modified 2019-01-03T22:15:19.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/72e2f92e2f014cb58afb5e1d8f0f1060_12
language