Delfstoffenmodellen

'Delfstoffenmodellen' bundelt alle informatie van de voxel Delfstoffenmodellen die gepubliceerd worden door DOV in de Delfstoffenverkenner.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Last Updated February 1, 2019, 22:28 (CET)
Created February 1, 2019, 22:28 (CET)
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.88690421875
bbox-north-lat 51.524753125
bbox-south-lat 50.437106640625
bbox-west-long 2.4811425
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email natuurlijkerijkdommenbrussel.omgeving@vlaanderen.be
contact_name Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
contact_uri https://www.omgevingvlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2019-02-01"}, {"type": "publication", "value": "2019-03-01"}]
frequency-of-update
gemet-theme Minerale bronnen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=886b1ea0-e457-49eb-ab8e-87103300fa8e&fname=delfstoffen-diktekaart_1448384615449.png
graphic-preview-type png
guid d8425390-c406-41f8-9e4f-4fcc00ded2f5
issued 2019-03-01
language dut
license ["Dit model geeft een eerste indicatie van de lithologische inhoud en het voorkomen van de eolische leem en zand en grind van Maas en Rijn in de Vlaamse ondergrond. Ze dient steeds geverifieerd te worden met verder onderzoek."]
metadata-date 2019-01-30T14:41:38
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=d8425390-c406-41f8-9e4f-4fcc00ded2f5
progress completed
publisher_email dov@vlaanderen.be
publisher_name Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
publisher_uri https://www.dov.vlaanderen.be
resource-type series
responsible-party [{"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["pointOfContact", "owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.4811425, 50.4371066406], [5.88690421875, 50.4371066406], [5.88690421875, 51.524753125], [2.4811425, 51.524753125], [2.4811425, 50.4371066406]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_owner 1
total_pointOfContact 1
total_publisher 1