Delfstoffenmodel Leem

Het 'Delfstoffenmodel Leem' is het eerste voxelmodel dat opgemaakt is door VITO in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement LNE, afdeling Natuurlijke Rijkdommen. Het volumemodel geeft de Quartaire (niveo)-eolische leemafzettingen weer in Vlaanderen. Deze leemafzettingen maken deel uit van de oost-west georiënteerde Europese leemgordel. Deze sedimenten zijn nog steeds belangrijk in de baksteen, en meer algemeen, de keramische industrie. Deze laat-Pleistocene leemafzettingen komen voor in het zuidelijk deel van Vlaanderen en bedekken oudere Quartaire en Neogene en Paleogene sedimenten. Het model deelt het leempakket op in volume-eenheden van 1001000.5m. Het model wordt ontsloten via de Delfstoffenverkenner op DOV.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Last Updated February 1, 2019, 22:13 (CET)
Created February 1, 2019, 22:13 (CET)
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.912
bbox-north-lat 50.967
bbox-south-lat 50.687
bbox-west-long 2.728
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email natuurlijkerijkdommenbrussel.omgeving@vlaanderen.be
contact_name Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
contact_uri https://www.omgevingvlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2015-10-13"}, {"type": "publication", "value": "2015-10-13"}]
frequency-of-update
gemet-theme Minerale bronnen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=886b1ea0-e457-49eb-ab8e-87103300fa8e&fname=delfstoffen-diktekaart_1448384615449.png
graphic-preview-type png
guid 886b1ea0-e457-49eb-ab8e-87103300fa8e
issued 2015-10-13
language dut
license ["Dit model geeft een eerste indicatie van de lithologische inhoud en het voorkomen van de eolische leem in de Vlaamse ondergrond. Ze dient steeds geverifieerd te worden met verder onderzoek."]
metadata-date 2019-01-30T14:41:37
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=886b1ea0-e457-49eb-ab8e-87103300fa8e
progress completed
publisher_email dov@vlaanderen.be
publisher_name Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
publisher_uri https://www.dov.vlaanderen.be
resource-type series
responsible-party [{"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["pointOfContact", "owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.728, 50.687], [5.912, 50.687], [5.912, 50.967], [2.728, 50.967], [2.728, 50.687]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_owner 1
total_pointOfContact 1
total_publisher 1