dagverzorgingscentrum overzicht

DAGVERZORGINGSCENTRUM_OVERZICHT SSO/STAT De geo-laag geeft de exacte lokaties van de dagverzorgingscentra weer en kan gebruikt worden in functie van het beheer van het zorgpatrimonium en ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.Een dagverzorgingscentrum biedt opvang en verzorging overdag aan ouderen. Het centrum neemt tijdelijk de opvang en zorg over van de mensen die normaal thuis voor de zorgbehoevende zorgen (mantelzorgers of thuisverplegers).De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, aangevuld met gegevens van Zorgbedrijf Antwerpen en de koepelverenigingen residentiële ouderenzorg Zorgnet Icuro en VLOZO (Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk). De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2018-02-01T00:00:00  Beheer: Jerry Ruys  Contact: jerry.ruys@ocmw.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/5cf45c9ff929478b94b792f3bcb376d7_11
Last Updated February 1, 2019, 22:30 (CET)
Created February 1, 2019, 22:30 (CET)
dcat_issued 2018-12-06T22:14:26.000Z
dcat_modified 2019-01-03T22:15:11.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/5cf45c9ff929478b94b792f3bcb376d7_11
language