Concentratie aan zware metalen in lucht

Deze indicator toont de concentraties van de zware metalen cadmium (Cd), nikkel (Ni) en lood (Pb) en het metalloïde arseen (As) in de omgevingslucht in Vlaanderen. De voornaamste emissiebronnen voor deze polluenten zijn de (non-)ferro-industrie, het verkeer en de verbranding van fossiele brandstof en afval.

De aanwezigheid van zware metalen in de lucht kan nadelig zijn voor de gezondheid. Zware metalen verspreiden zich via stofdeeltjes in de lucht en kunnen via de neus of mond worden opgenomen in het lichaam. Het al dan niet optreden van gezondheidseffecten hangt af van de opgenomen hoeveelheid en de tijdsduur van de opname.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 1, 2019, 22:20 (CET)
Created February 1, 2019, 22:20 (CET)
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij
contact_uri http://www.vmm.be/
guid concentratie-aan-zware-metalen-in-lucht1
identifier https://www.milieurapport.be/milieuthemas/luchtkwaliteit/zware-metalen/concentratie-zware-metalen/concentratie-van-arseen-in-omgevingslucht/@@download/excel#195
language ["http://lexvo.org/id/iso639-3/nld"]
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij
publisher_type organization
publisher_uri http://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO000092