buurt natuur landbouw water (meer dan 0,5ha)

BELEVING_NATUUR_LANDBOUW_WATER_BUURT Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met buurt-natuur, landbouw en water (>0,5ha).De laag toont de open ruimten die natuurlijk, agrarisch of water zijn en bovendien een recreatief medegebruik kennen. We bedoelen hiermee alles groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²) (kleiner bestaat niet):- agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk- natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg- water: bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, ScheldeRecreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan.Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal, open geodata-portaal, becijferd in stad in cijfers)  Creatiedatum: 2017-12-25T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-11-30T00:00:00  Revisiedatum: 2019-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Pieter Beck  Contact: pieter.beck@antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/d9396b0fc931480cbc3fd294652ec25b_857
Last Updated February 1, 2019, 21:32 (CET)
Created February 1, 2019, 21:32 (CET)
dcat_issued 2018-12-27T23:06:44.000Z
dcat_modified 2019-01-03T23:06:30.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/d9396b0fc931480cbc3fd294652ec25b_857
language