Bodemkundig erfgoed

De ontwikkeling van een bodemprofiel is doorgaans een proces van duizenden jaren onder specifieke omstandigheden. Denken we maar aan de invloed van het moedermateriaal, het substraat, het klimaat, de geomorfologie en hydrologie, de fauna en flora, en de mens. Op deze manier vormt een bodemprofiel een weerspiegeling van de natuurlijke en cultuurhistorische voorgeschiedenis van een bepaalde locatie. Losgekoppeld van enige gebruiksfunctie kan een bodem als waardevol beschouwd worden vanuit een wetenschappelijk of maatschappelijk oogpunt. Het bewaren en beschermen van de bestaande waardevolle bodems in Vlaanderen is belangrijk voor het behoud van ons bodemkundig patrimonium.

In dit kader voerden de Universiteit Gent, de K.U. Leuven en de Bodemkundige Dienst van België een verkennende studie uit in opdracht van de Dienst Land en Bodembescherming.

De Universiteit Gent, de K.U. Leuven en de Bodemkundige Dienst van België bundelden hun kennis bij de opmaak van een databank van de gekende waardevolle bodems in Vlaanderen. Bij deze inventarisatie werden niet alleen geschreven bronnen geraadpleegd, maar werd ook de zogenaamde ‘grijze kennis’ (niet gepubliceerd) opgenomen. Voor het onderzoek naar geschreven bronnen werden bibliotheken bezocht, zowel openbare als privéverzamelingen, en werden boeken, artikels, thesissen, proceedings, monografieën en rapporten geraadpleegd. De ‘grijze kennis’ werd ontsloten via interviews met experten.

De datalaag geeft de locatie weer van de gekende waardevolle bodems in Vlaanderen en bevat per locatie een link naar de bijhorende informatiefiche, die geëxtraheerd werd uit de databank.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Version 2006
Last Updated February 1, 2019, 22:24 (CET)
Created February 1, 2019, 22:24 (CET)
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.667
bbox-north-lat 51.374
bbox-south-lat 50.705
bbox-west-long 2.543
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email vpo.omgeving@vlaanderen.be
contact_name Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
contact_uri https://www.omgevingvlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2006-12-31"}, {"type": "publication", "value": "2009-01-31"}]
frequency-of-update notPlanned
gemet-theme Bodem
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=15bfc163-da87-4420-a19a-2fbd2e47f693&fname=Xerfgoedl_s.png
graphic-preview-type png
guid 15bfc163-da87-4420-a19a-2fbd2e47f693
issued 2009-01-31
language dut
license ["Zie 'overige beperkingen'"]
metadata-date 2019-01-30T12:06:39
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=15bfc163-da87-4420-a19a-2fbd2e47f693
progress completed
publisher_email dov@vlaanderen.be
publisher_name Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
publisher_uri https://www.dov.vlaanderen.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["custodian"]}, {"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.543, 50.705], [5.667, 50.705], [5.667, 51.374], [2.543, 51.374], [2.543, 50.705]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 1900-01-01T00:00:00
temporal-extent-end 2011-05-01T00:00:00
total_custodian 1
total_distributor 1
total_publisher 1