Bodembedekkingsbestand, opname 2001

Geografische raster-dataset die de bodembedekking in Vlaanderen en Brussel weergeeft, toestand 2001.Bodembedekking is de biofysische toestand van de aardoppervlakte. Oorspronkelijk verwees de term uitsluitend naar de vegetatie die de bodem bedekte, maar menselijke structuren zoals bebouwing worden ook bij bodembedekking ingedeeld.Het bodembedekkingsbestand werd afgeleid van 3 LANDSAT-7 ETM+ satellietbeelden uit het jaar 2001 met behulp van een semi-automatische classificatie.De grondresolutie bedraagt 15m, de bodembedekking is ingedeeld in 9 klassen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author agentschap Informatie Vlaanderen
Version Opname 2001
Last Updated February 1, 2019, 21:46 (CET)
Created February 1, 2019, 21:46 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens."]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.4959
bbox-south-lat 50.6748
bbox-west-long 2.56035
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
contact_name agentschap Informatie Vlaanderen
contact_uri https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2002-09-06"}]
frequency-of-update
gemet-theme Bodemgebruik
geographic-description Brussels Hoofdstedelijk Gewest
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be/metadata_thumbs/233.jpeg
guid F14B3B46-5728-4E65-8DFA-0D45D3A7A233
issued 2002-09-06
language dut
license ["Aantal en nauwkeurigheid inhoud van de bodembedekkingsklassen staan oa in relatie tot het gebruikte bronmateriaal (oa satellietbeeld) en classificatietechniek."]
metadata-date 2017-03-30T15:49:50
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=F14B3B46-5728-4E65-8DFA-0D45D3A7A233
progress completed
publisher_email informatie.vlaanderen@vlaanderen.be
publisher_name agentschap Informatie Vlaanderen
publisher_uri https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "agentschap Informatie Vlaanderen", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.56035, 50.6748], [5.92, 50.6748], [5.92, 51.4959], [2.56035, 51.4959], [2.56035, 50.6748]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2001-05-23
temporal-extent-end 2001-07-03
total_custodian 1
total_originator 1
total_owner 1