bereik woonbuurt openruimte ruim

BEREIK_WOONBUURT_OPENRUIMTE_RUIM Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met bereikzone van woonbuurt open ruimte (ruim) zowel op bouwblokniveau (150m en 2 min. wandelen) als op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). _open ruimte die is ingericht voor gebruik _publiek toegankelijk gebruiksgroen_publiek toegankelijke verharde ruimten: pleinen, groene pleinen, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden)_met agrarisch en natuurlijk groen en water (incl. Schelde), dat recreatief medegebruik kent_geen oppervlaktebeperking, in bereikanalyse wel onderscheid tussen woon- en buurtbereik.De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2014-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2014-01-01T00:00:00  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/bde403372129483c98b3e5fefc418e30_153
Last Updated February 1, 2019, 22:09 (CET)
Created February 1, 2019, 22:09 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T15:20:50.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:28:53.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/bde403372129483c98b3e5fefc418e30_153
language