bereik woonbuurt groen ruim

BEREIK_WOONBUURT_GROEN_RUIM Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met bereikzone van woonbuurt groen (ruim) zowel op bouwblokniveau (150m en 2 min. wandelen) als op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). _publiek toegankelijk gebruiksgroen_zonder publiek toegankelijke verharde ruimten: pleinen, groene pleinen, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden), TENZIJ deze een onderdeel zijn parken, hanggroen, fortgroen, …._met agrarisch en natuurlijk groen en water (incl. Schelde), dat recreatief medegebruik kent_geen oppervlaktebeperking, in bereikanalyse wel onderscheid tussen woon- en buurtbereik. De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2014-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2014-01-01T00:00:00  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/6633bdcc40544143b82ea09dd9cc6c43_151
Last Updated February 1, 2019, 22:00 (CET)
Created February 1, 2019, 22:00 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T15:20:39.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:28:39.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/6633bdcc40544143b82ea09dd9cc6c43_151
language