bereik voorschoolse kinderopvang buurt

BEREIK_VOORSCH_KINDEROPVANG_BUURT Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met bereikzone van de reguliere kinderopvang voor 0 tot 3 jarigen op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). Dit zijn dan de erkende kinderdagverblijven, zelfstandige kinderdagverblijven, minicrèches en zelfstandige onthaalouders en onthaalouders aangesloten bij DVO (Dienst voor Onthaalouders). Ook de geplande kinderopvanginitiatieven zijn in beeld gebracht (Eilandje, Groen Zuid, Nieuw Zuid en Militair Hospitaal). Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/2748fdbb9c7048f59c7cf1f670922980_147
Last Updated February 1, 2019, 22:00 (CET)
Created February 1, 2019, 21:59 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T13:45:09.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:28:08.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/2748fdbb9c7048f59c7cf1f670922980_147
language