bereik supermarkt wijk

BEREIK_SUPERMARKT_WIJK Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met bereikzone van supermarkten (>1.000m²) op wijkniveau (800m en 10 min. wandelen). En ook de geplande supermarkten en superettes (Eilandje en Regatta) zijn apart meegenomen. Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2008-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/b93fe82630a443ce841f1acbb5c71934_145
Last Updated February 1, 2019, 22:16 (CET)
Created February 1, 2019, 22:16 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T13:44:38.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:27:54.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/b93fe82630a443ce841f1acbb5c71934_145
language