bereik buurt groen

BEREIK_BUURTGROEN Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met bereikzone van buurtgroen (inclusief het geplande park Militair Hospitaal, 2018 Antwerpen) op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen)._publiek toegankelijk gebruiksgroen_zonder publiek toegankelijke verharde ruimten: pleinen, groene pleinen, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden), TENZIJ deze een onderdeel zijn parken, hanggroen, fortgroen, …._zonder agrarisch en natuurlijk groen en water, dat recreatief medegebruik kent_geen oppervlaktebeperking, in bereikanalyse wel onderscheid tussen woon- en buurtbereik._parken > 0,5 ha_andere ruimtes > 1 ha De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdendmet belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2014-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2014-01-01T00:00:00  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/ca595dd84a7646daaa61b59ff1e182bf_124
Last Updated February 1, 2019, 22:25 (CET)
Created February 1, 2019, 22:25 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T13:42:29.000Z
dcat_modified 2018-08-28T21:13:18.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/ca595dd84a7646daaa61b59ff1e182bf_124
language