bereik autodeel buurt

BEREIK_AUTO Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met bereikzone van autodeellocaties op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen).Laag met bereikzone van buurtparkings op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen).Laag met bereikzone van rotatieparkings met buurtabonnementen op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen).Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2013-10-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/c220a56e7aa34baab2240397404533a6_299
Last Updated February 1, 2019, 20:41 (CET)
Created February 1, 2019, 20:40 (CET)
dcat_issued 2018-06-27T23:49:25.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:41:53.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/c220a56e7aa34baab2240397404533a6_299
language