Belasting oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten

De indicator geeft per sector de vuilvrachten CZV (chemisch zuurstofverbruik), N (stikstof) en P (fosfor) weer die effectief in het oppervlaktewater terechtkomen. Waar relevant wordt dus rekening gehouden met een gedeeltelijke zuivering van lozingen op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. De belasting van het oppervlaktewater wordt ook wel de netto-emissie genoemd

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 1, 2019, 22:04 (CET)
Created February 1, 2019, 22:04 (CET)
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij
contact_uri http://www.vmm.be/
guid belasting-oppervlaktewater-met-zuurstofbindende-stoffen-en-nutrienten1
identifier https://www.milieurapport.be/milieuthemas/waterkwaliteit/zuurstof-nutrienten/belasting-oppervlaktewater-met-zuurstofbindende-stoffen-en-nutrienten/belasting-oppervlaktewater-met-czv-n-en-p/@@download/excel#83
language ["http://lexvo.org/id/iso639-3/nld"]
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij
publisher_type organization
publisher_uri http://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO000092