Belasting oppervlaktewater door huishoudens

De lozing van huishoudelijk afvalwater verlaagt de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit kwaliteitsverlies uit zich o.a. in een lage zuurstofconcentratie en een hoge concentratie aan stikstof en fosfor (voedingsstoffen). Daardoor daalt de ecologische kwaliteit van het water.

De belasting van het oppervlaktewater door huishoudens wordt uitgedrukt aan de hand van de vuilvrachten die, al dan niet na zuivering op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), effectief in het oppervlaktewater terechtkomen. De belasting van het oppervlaktewater wordt ook wel de netto-emissie genoemd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 1, 2019, 22:31 (CET)
Created February 1, 2019, 22:31 (CET)
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij
contact_uri http://www.vmm.be/
guid belasting-oppervlaktewater-door-huishoudens1
identifier https://www.milieurapport.be/sectoren/huishoudens/emissies-afval/belasting-oppervlaktewater/belasting-oppervlaktewater-huishoudens/@@download/excel#232
language ["http://lexvo.org/id/iso639-3/nld"]
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij
publisher_type organization
publisher_uri http://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO000092