bedrijfsafval - primair en secundair

Hoeveelheid bedrijfsafval, opgesplitst in primair en secundair geproduceerd afval, in miljoen ton en verhouding met het BBP

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Studiedienst Vlaamse Regering
Last Updated February 1, 2019, 22:29 (CET)
Created February 1, 2019, 22:29 (CET)
contact_email file:///home/ckan/svr@kb.vlaanderen.be
contact_name Studiedienst Vlaamse Regering
guid https://vlaamsestatistieken.login.kanooh.be/sites/default/files/atoms/files/hoeveelheid_prim_sec_bedrijfsafval.xlsx
uri https://vlaamsestatistieken.login.kanooh.be/sites/default/files/atoms/files/hoeveelheid_prim_sec_bedrijfsafval.xlsx