Asemanseutuvyöhykkeet: Vaikutusalueet

Juna- ja metroasemille lasketut vaikutusalueet on määritelty kevyen liikenteen tieverkkoa pitkin. Kahden vaikutusalueen raja menee kohdassa, josta on yhtä pitkä etäisyys kahdelle eri asemalle. Lähtöaineistona on toiminut rakennusten osoitetiedot, joiden perusteella on laskettu etäisyydet lähimmille asemille. Vaikutusalue voidaan nähdä tarkoittavan keskuksen ympärillä sijaitsevaa aluetta, jossa tapahtuva toiminta, esimerkiksi palveluiden hakeminen tai joukkoliikenneverkkoon liittyminen, suuntautuu keskukseen. Mukana on kaikki Helsinginseudun ja Siuntion juna- sekä metroasemat, joita on yhteensä 79 kpl. Vaikutusalueet on muodostettu kevyen liikenteen reitistöä pitkin, huomioiden tieverkon ja ympäristön muodostamat esteet. Aineisto on Esrin shape muodossa, koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPGS 3879) ja se ajoittuu vuodelle 2015.

Asemanseudut-paikkatietoaineiston tuottaminen pohjautuu Elinvoimaiset Asemanseudut Helsingin seudulla ja Uudellamaalla – projektin (ELIAS) työpaketti 2:n lopputuotteeseen. ELIAS on HSY:n, Uudenmaan liiton sekä Ympäristöministeriön kanssa yhteistyössä toteutettava projekti, minkä tavoitteina on asemanseutuja koskevan tietopohjan parantaminen, asemanseutujen potentiaalin tehokkaampi hyödyntäminen sekä niiden toimivuuden ja houkuttelevuuden kehittäminen osana uudentyyppistä kaupunkikehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa. ELIAS-projektin työpaketti 2 toteutettiin vuoden 2015 aikana.

Aineisto löytyy osoitteesta: hsy.fi/avoindata sekä http://kartta.hsy.fi/ Lisätietoja antaa sepe@hsy.fi

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Author Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Maintainer Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)
access_constraints ["Ei muita rajoitteita."]
bbox-east-long 25.5351
bbox-north-lat 60.84549941401901
bbox-south-lat 59.90676
bbox-west-long 23.9802
contact-email sepe@hsy.fi
copyright_notice Ei muita rajoitteita.
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2016-05-04"}]
frequency-of-update
graphic-preview-description large_thumbnail
graphic-preview-file http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/api/records/229d2aec-dd1b-406d-91b1-863053c25015/attachments/ASemanseutujen_vaikutusalueet.JPG
guid 229d2aec-dd1b-406d-91b1-863053c25015
licence ["CC 4.0 BY-lisenssi. L\u00e4hdeviittaus aineiston tuottajaan esim. Asemanseutuvy\u00f6hykkeet \u00a9 HSY 2015.https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/lisenss"]
license_url https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/lisenss
metadata-date 2017-08-18T13:52:21
metadata-language
progress
resource-type dataset
resource_published 2016-05-04
responsible-party [{"name": "Helsingin seudun ymp\u00e4rist\u00f6palvelut HSY", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[23.9802, 59.90676], [25.5351, 59.90676], [25.5351, 60.845499414], [23.9802, 60.845499414], [23.9802, 59.90676]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester true