Alusten avoin data

Alusten avoin data aineisto sisältää kaikkien Suomen rekisterialueelle rekisteröityjen alusten rekisteröinti- ja mittakirjatietoja Trafin ylläpitämästä alusrekisteristä.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
Maintainer Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Last Updated January 4, 2019, 18:07 (CET)
Created January 4, 2019, 18:06 (CET)