Helsinki: Asuntotuotanto talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan

Helsingin asuntotuotanto talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan vuosina 2000-2016. Aineisto sisältää valmistuneiden asuinhuoneistojen lukumäärän ja huoneistojen pinta-alat.

Aikasarja jatkuu aineistossa Helsingin asuntotuotanto rakennustoimenpiteen, talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan 2015-. Uuden aineiston uutena muuttujana on rakennustoimenpide.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto ja tietokeskus
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:08 (CET)
Created January 4, 2019, 17:08 (CET)