Aandeel van de bevolking blootgesteld aan ozon (NET60ppb-max8u)

De indicator toont de evolutie van het bevolkingspercentage dat op een bepaald aantal dagen (mogelijk) is blootgesteld aan maximale 8-uurgemiddelde ozonconcentraties boven 120 µg/m3 (NET60ppb-max8u).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 1, 2019, 22:30 (CET)
Created February 1, 2019, 22:30 (CET)
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij
contact_uri http://www.vmm.be/
guid aandeel-van-de-bevolking-blootgesteld-aan-ozon-net60ppb-max8u1
identifier https://www.milieurapport.be/milieuthemas/luchtkwaliteit/ozon-fotochemische-luchtverontreiniging/bevolking-blootgesteld-aan-net60ppb-max8u/blootstelling-bevolking-aan-net60ppb-max8u-per/@@download/excel#178
language ["http://lexvo.org/id/iso639-3/nld"]
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij
publisher_type organization
publisher_uri http://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO000092