A2- ja B2-kielten opiskelijoiden määrä Vantaalla kouluittain, luokka-asteittain ja kielen mukaan

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelijoiden määrä kouluittain, luokka-asteittain ja kielen mukaan sekä valinnaisen B2-kielen opiskelijoiden määrä kouluittain, luokka-asteittain ja kielen mukaan vuodesta 2012 alkaen. Vuodesta 2013 lähtien tiedoissa on myös ruotsin kielikylpyopetukseen ja suomi-saksa kaksikieliseen opetukseen osallistuvien määrät. Tilastointiajankohta on 20.9.

Jokaisen vuoden tilastot ovat Excel-tiedostossa omalla välilehdellä.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vantaan kaupungin perusopetus
Maintainer Vantaan kaupungin sivistystoimi / talous- ja hallintopalvelut
Last Updated January 4, 2019, 17:09 (CET)
Created January 4, 2019, 17:09 (CET)