3 datasets found

Filter Results
  • Säähavaintojen ilmastolliset vertailuarvot

    Säähavaintojen ilmastolliset vertailuarvot 30-vuotisjaksoilla 1971-2000 ja 1981-2010 sisältää tilastotietoja Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemien ilmanpaineesta, ilman...
  • Ilmastonmuutosskenaariot

    Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen lämpötilan ja sademäärän 30-vuotiskeskiarvot kalenterikuukausittain
  • Ilmastonmuutosskenaariot

    Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen lämpötilan ja sademäärän 30-vuotiskeskiarvot kalenterikuukausittain