Terveyden ja hyvinvoinnin avoimen datan ...

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/8a7137c3-b2f2-4335-b211-e3ea10d0b0a8/resource/9d2bb768-9868-4b70-9dc5-c3dad5eb4611/download/terveydenjahyvinvoinninavoimendatansuunnitelma0.1.0.zip

Avoimen datan suunnittelun ja toteutuksen ohjaamiseksi laadittiin kohdealueen tietovarantojen avaamisen periaatteet. Kohdealueen 150:stä keskeisestä tietovarannoista on nykyisin avattu ainoastaan 7 prosenttia. Suunnitelmien perusteella 21% tietovarannoista voidaan ainakin osittain avata julkisiksi. 30%:n osalta todettiin lisäselvitystarpeita. Kohdealueelle ominaisen terveys- ja henkilötietojen arkaluonteisuuden vuoksi 39% tietovarannoista luokiteltiin ei-avattaviksi.

Tietovarantojen avaaminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti pääosin osana muita kehityshankkeita. Myös joitakin erillisiä toimenpiteitä tietovarantojen tietojen jakamiseksi on suunnitteilla.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated August 25, 2014
Created August 25, 2014
Format ZIP
License other
archiver{'is_broken_printable': 'Not sure if broken', 'updated': '2016-05-23T10:48:32.882515', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': None, 'failure_count': 3, 'etag': None, 'status': 'System error during archival', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 23, 'reason': u'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config', 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2014-08-25T15:11:54.294273', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2016-02-01T11:40:35.173846', 'first_failure': '2016-02-01T11:40:35.095848'}
createdover 9 years ago
description translated{u'fi': u'Avoimen datan suunnittelun ja toteutuksen ohjaamiseksi laadittiin kohdealueen tietovarantojen avaamisen periaatteet. Kohdealueen 150:st\xe4 keskeisest\xe4 tietovarannoista on nykyisin avattu ainoastaan 7 prosenttia. Suunnitelmien perusteella 21% tietovarannoista voidaan ainakin osittain avata julkisiksi. 30%:n osalta todettiin lis\xe4selvitystarpeita. Kohdealueelle ominaisen terveys- ja henkil\xf6tietojen arkaluonteisuuden vuoksi 39% tietovarannoista luokiteltiin ei-avattaviksi.\r\n\r\nTietovarantojen avaaminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti p\xe4\xe4osin osana muita kehityshankkeita. My\xf6s joitakin erillisi\xe4 toimenpiteit\xe4 tietovarantojen tietojen jakamiseksi on suunnitteilla. '}
formatZIP
id9d2bb768-9868-4b70-9dc5-c3dad5eb4611
name translated{u'fi': u'Terveyden ja hyvinvoinnin avoimen datan suunnitelma 0.1.0'}
original languagefi
package id8a7137c3-b2f2-4335-b211-e3ea10d0b0a8
qa{'updated': '2017-09-04T03:15:32.260750', 'openness_score': 0, 'archival_timestamp': None, 'format': u'ZIP', 'created': '2015-06-29T16:48:58.715690', 'resource_timestamp': None, 'openness_score_reason': u'License not open'}
revision ide3a09b84-3de1-4efa-a07f-a603f3271b19
stateactive
temporal coverage from2017-01-01
temporal coverage to2017-12-31
temporal granularity{}
time series precision{}
update frequency{}