PRH Avoin data

URL: http://avoindata.prh.fi/

Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisema avoin data. Kuulutustiedot sisältävät tietoa esim. tänään rekisteröidyistä uusista yrityksistä tai jonkin kunnan alueelle rekisteröidyistä uusista yrityksistä. Avoimen datan rajapinnan kautta on saatavissa PRH:n ja Verohallinnon yhteisen YTJ-tietopalvelun tietoja seuraavista yrityksistä ja yhteisöistä: osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, vakuutusyhtiö, julkinen vakuutusyhtiö.

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated March 3, 2015
Created March 3, 2015
Format JSON
License cc-by-4.0
archiver{'is_broken_printable': 'Not sure if broken', 'updated': '2017-06-01T19:24:05.457193', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': None, 'failure_count': 3, 'etag': None, 'status': 'System error during archival', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 23, 'reason': u'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config', 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2015-03-03T07:09:29.247475', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2017-05-31T22:05:04.785693', 'first_failure': '2017-05-31T22:05:04.723834'}
createdover 8 years ago
description translated{u'fi': u'Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisema avoin data. Kuulutustiedot sis\xe4lt\xe4v\xe4t tietoa esim. t\xe4n\xe4\xe4n rekister\xf6idyist\xe4 uusista yrityksist\xe4 tai jonkin kunnan alueelle rekister\xf6idyist\xe4 uusista yrityksist\xe4. Avoimen datan rajapinnan kautta on saatavissa PRH:n ja Verohallinnon yhteisen YTJ-tietopalvelun tietoja seuraavista yrityksist\xe4 ja yhteis\xf6ist\xe4: osakeyhti\xf6, julkinen osakeyhti\xf6, asunto-osakeyhti\xf6, osuuskunta, vakuutusyhti\xf6, julkinen vakuutusyhti\xf6.', u'en': u'', u'sv': u''}
formatJSON
idc70167a6-2be0-417e-969f-67448fe32cff
name translated{u'fi': u'PRH Avoin data', u'en': u'', u'sv': u''}
original languagefi
package iddd9dc2c5-9682-4bab-bfe0-9728160ba5e9
qa{'updated': '2017-09-04T02:57:04.969318', 'openness_score': 3, 'archival_timestamp': None, 'format': u'JSON', 'created': '2015-06-29T16:45:21.662368', 'resource_timestamp': None, 'openness_score_reason': u'This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field "JSON" receives score: 3.'}
revision idcb0b4062-dfcd-4e0a-8dec-3f86cfa5bbc6
stateactive
temporal coverage from2017-01-01
temporal coverage to2017-12-31
temporal granularity{}
time series precision{}
update frequency{}