Talous määrärahoittain 2015

URL: http://data.jyvaskyla.fi/tiedostot/kayttotalous_2013-2015.xlsx

From the dataset abstract

HUOM! Joko käytä tuoretta selainta tai tallenna tiedosto ensin koneellesi ja avaa se sitä kautta. Jos tiedoston yrittää aukaista selaimeen, saattaa tuloksena olla tiedoston koodinäkymä....

Source: Jyväskylän kaupungin talousarvio 2015: Käyttötalous

There are no views created for this resource yet.

Additional Information

Field Value
Last updated March 10, 2016
Created March 10, 2016
Format XLSX
License cc-by-4.0
archiver{'is_broken_printable': 'Not sure if broken', 'updated': '2016-03-10T13:07:39.809927', 'cache_filepath': None, 'last_success': None, 'size': 0L, 'is_broken': None, 'failure_count': 3, 'etag': None, 'status': 'System error during archival', 'url_redirected_to': None, 'hash': None, 'status_id': 23, 'reason': u'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config', 'last_modified': None, 'resource_timestamp': '2016-03-10T11:07:26.500084', 'mimetype': None, 'cache_url': None, 'created': '2016-03-10T12:13:33.148735', 'first_failure': '2016-03-10T12:13:33.133949'}
createdover 7 years ago
description translated{u'fi': u''}
formatXLSX
idfd024345-4872-4ab8-9317-a8883dac2f10
name translated{u'fi': u'Talous m\xe4\xe4r\xe4rahoittain 2015'}
original languagefi
package idd72b1947-610c-4cbd-903b-329e1ab95d87
qa{'updated': '2017-09-04T02:22:12.925041', 'openness_score': 2, 'archival_timestamp': None, 'format': u'XLSX', 'created': '2016-05-03T06:32:04.583680', 'resource_timestamp': None, 'openness_score_reason': u'This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "xlsx" relates to format "XLSX" and receives score: 2.'}
revision idc6407cd2-83c4-4f26-bfe3-f8097271d396
stateactive
temporal coverage from2017-01-01
temporal coverage to2017-12-31
temporal granularity{}
time series precision{}
update frequency{}