462 datasets found

Filter Results
 • bevolking/alleenstaanden_2003

  Aantal alleenstaanden per statistische sector per leeftijdsgroep, jaar 2003.
 • gis/gebruiksopenruimterecreatiefmedegebruik

  De laag toont de open ruimten die natuurlijk, agrarisch of water zijn en bovendien een recreatief medegebruik kennen.Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd,...
 • gis/ziekenhuizen

  De geo-laag geeft de exacte lokaties van de ziekenhuizen en poliklinieken weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie:...
 • Parken

  Gent telt vele parken en parkjes. Deze laag toont - Alle parken buiten de R40 die groter zijn dan 5000m2 en - Alle parken binnen de R40 die groter zijn dan 1000m2. Enkel de...
 • gis/geluidluchtverkeerlden

  This dataset was added by the ZF2 OpenData ETL Tool.
 • gis/secundaireschool

  Samenvatting:Locatie van scholen van de diverse netten binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel:De geo-laag geeft de exacte locatie van de scholen weer en kan gebruikt...
 • gis/voorzieningzorgbedrijfoverzicht

  This dataset was added by the ZF2 OpenData ETL Tool.
 • gis/srsa04aspoorstadopenstadl

  This dataset was added by the ZF2 OpenData ETL Tool.
 • gis/districtshuisoverzicht

  Samenvatting:Localisatie van de districtshuizen van de stad Antwerpen. Doel:Beheer van patrimonium en mogelijkheid tot maken van omgevingsanalyses Aanmaak:De inventarisatie...
 • Bewonerszones

  Inhoud Deze dataset geeft de toekomstige bewonerszones weer. In deze zones kunnen bewoners parkeren met een geldige bewonersvergunning.   Attributen ZoneNr: het nummer van de...
 • gis/dagkortverblijfdetailold

  This dataset was added by the ZF2 OpenData ETL Tool.
 • Grens Havengebied

  Deze dataset (oorspronkelijk in KML) geeft precies aan tot waar de grenzen van het Gentse havengebied lopen. De data werd aangeleverd door het Gents Havenbedrijf. Definitie:...
 • gis/campingdetail

  Samenvatting:Localisatie van de campings op het grondgebied van de stad Antwerpen Doel:De locatie van de campings kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in...
 • gis/cultureelcentrumdetail

  Samenvatting:Localisatie en documentatie van alle cultuurcentra en bijhuizen en stedelijke ontmoetingscentra op het grondgebied van de stad Antwerpen op basis van de...
 • gis/stad

  Samenvatting:Begrenzing van het grondgebied van de stad Antwerpen (grootschalig). Doel:De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem van de stad...
 • Beleidsveldtypes

  Een overzicht van de Vlaamse beleidsvelden en hun types.
 • gis/srsa06cwonenpg

  This dataset was added by the ZF2 OpenData ETL Tool.
 • Buurtcentra

  Locatie buurtcentra, incl naam buurtcentrum, adres, naam buurt
 • gis/bereikwoonbuurtgroenr

  De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen...
 • gis/mindervalideparkings

  This dataset has no description