3 datasets found

Filter Results
  • Helsinki: Sosiaalinen hyvinvointi

    Helsingin tilastollisen vuosikirjan 2017 sosiaalista hyvinvointia käsittelevä osio. Aineisto sisältää seuraavat tilastotaulukot Lastensuojelu 1995–2016 Perheneuvola 1995–2016...
  • Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen vertailu

    Varhaiskasvatuksen lapsimäärät ikäryhmittäin ja hoitomuodon mukaan vuodesta 2002 alkaen, kunnallisten päiväkotien läsnäolopäivät vuodesta 2005 alkaen ja henkilöstömäärät...
  • Helsingin päivähoitotilastot

    Helsinkiläisten alle kouluikäisten lasten hoitomuoto iän ja asuinperuspiirin mukaan 31.12.2011-31.12.2015 sekä 0-6-vuotias väestö vuodenvaihteissa 2011/2012, 2012/2013 ja...