3 datasets found

Filter Results
  • Alusten avoin data

    Alusten avoin data aineisto sisältää kaikkien Suomen rekisterialueelle rekisteröityjen alusten rekisteröinti- ja mittakirjatietoja Trafin ylläpitämästä alusrekisteristä.
  • Liikenteen päästöt pääkaupunkiseudulla

    Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudun liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä liikennemuodoittain (raideliikenne, laivat ja veneet, kuorma-autot, linja-autot, pakettiautot,...
  • Pääkaupunkiseudun energiankulutus

    Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudun ja erikseen pääkaupunkiseudun kaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) energiankulutuksesta sektoreittain (kaukolämpö,...